Hồng Sang

CaLi Chiều Nhạt Nắng.

Từ  miền  Tây  Bắc  xa  xăm.
Lái  xe  hối  hả  về  thăm  bạn  bè.
CaLi  đi  giữa  nắng  Hè.
Cớ  sao  cảm  thấy  lòng  se  se  buồn.
 
Bao  nhiêu  năm , nỗi  đoạn  trường.
Người  Nam , kẻ  Bắc  cùng  vương  điệu  sầu.
Bao  nhiêu  năm , bạc  mái  đầu.
"Thanh  Gươm"  "Dũng  Tướng"  phủ  mầu  thời  gian.
 
Bây  giờ  gặp  lại  bạn  vàng.
Còn  bao  lâu  nữa...đa  mang  nỗi  sầu.
Cạn  ly  đàm  đạo  đêm  thâu.
Mai - chia  tay  nhé ! gạt  sầu  làm  vui.
 
Vui  không  tránh  cảnh  bùi  ngùi.
Người  về - kẻ  ở...xa  xuôi  dặm  ngàn.
Mây  thênh  thang...người  miên  man.
Biết  còn  gặp  lại  bạn  vàng  hay  không?
 
Đường  dài  dong  ruổi  mênh  mông.
Ngậm  ngùi  giữa  buổi  trưa  nồng...buồn  hiu...
 

Được bạn: HB 23.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CaLi Chiều Nhạt Nắng."