Băng Nguyệt

Chuyện giờ chuyện đã xa xưa  
 
Đừng gợi làm gì..chuyện đã xưa
Trăm năm như nước đổ..sóng lùa
Hoa tàn hãy để hoa an vị
Trên đồi cỏ úa đón trăng thưa
 
Em về rồi anh đã đến hay chưa
Phố mùa thu lá vừa rơi chạm đất
Những cơn mưa phùn cứ bay lất phất
Đầy hồn đau..nổi nhớ cũng quá xưa...
 
Dấu thơ tình trong những giọt mưa
Trang giấy rã đã nhòe lem nét mực
Để nguyên y những gì trong tiềm thức
Đừng gợi làm gì...nữa... chuyện....đã xưa..!

 

22.8.2007 16:06:17   


 

Được bạn: ATT 22.8.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chuyện giờ chuyện đã xa xưa"