Hồng Sang

Nếu Như


Nếu  như  đừng  có  chiến  tranh.
Chúng  mình  sống  cảnh  an  lành  nơi  quê.
Thì  đâu  có  cảnh  ê  chề.
Người  đi -  Người  đợi  lê  thê  mỏi  mòn...
 
Nếu  như  đừng  có  chiến  tranh.
Thì  đâu  có  cảnh  tan  tành  bễ  dâu.
Tha  phương  bạc  trắng  mái  đầu.
Người  Tây - Kẻ  Bắc  chờ  nhau  cuối  đời...
 
Nếu  như ! Ừ  nhỉ ...nếu  như.
Có  người  bỗng  bật  tiếng  cười  đau  thương.
Đêm  về  trời  đổ  nhiều  sương.
Có  người  ngồi  giữa  đêm  trường  xót  xa...
 

Được bạn: HB 15.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu Như"