Băng Nguyệt

Dáng thu sầu 
Gọi gió về cho căng phồng lụa ái
Đêm nay trăng nghiêng ngã cuộc tình say
Động thu hương yên ả câu thơ này
Ta xin gửi khách cuối trời xa ngái...
 
Có một thời mình đã từng tồn tại
Kỷ niệm nào ghi lại thuở yêu thương
Dáng thu sầu miên trường sương rụng
Lặng thầm khắc khoải một hình dung
 
Lá vàng rơi cuộn dòng triều thủy
Cổ thụ thời vẫn thế..uy nghi
Trăm năm giờ biết còn gì nhỉ...
Vẫn dáng thu sầu...rối hồng thi..


9.7.2007

Được bạn: ATT 14.8.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dáng thu sầu"