Băng Nguyệt

Xin người còn nhớ phố mưa..


  
 
Tháng năm theo dòng nước cuốn
Nghiệt ngã đời sầu vướng mắt mi
Đã đành để khách ra đi
Sao nghe đau những dòng thi trữ tình
 
Nụ cười có giữ uyên trinh
Xin mai trả lại cho mình ngày xưa
Ngần ấy ngày đã đón đưa
Chừ nghe hoang lạnh phố mưa rơi nhiều
 
Từng con đường bóng ngã xiêu
Mình em đi giữa trời chiều nhớ anh
Mưa ơi ngàn điệu âm thanh
Điệu nào đã lạc điệu thành chia phôi
 
Bên kia nắng có về rồi
Xin người nhớ giữ khoảng trời mưa xa...


9.7.2007 14:52:12   

Được bạn: ATT 14.8.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin người còn nhớ phố mưa.."