BĂNG NGUYỆT

Trăm năm tình sầu


Cánh hoa đã rớt xuống đời
Bướm ơi chớ gửi nữa lời say nhau
Độc hành cho hết sự đau
Đêm nay trăng sáng và sao cũng nhiều
 
Nước trôi qua bến cô liêu
Cầu nguyên vẹn nhịp trong chiều khói lam
Bướm ơi bao bận lạc lầm
Cánh hoa tiền kiếp trăm năm tình sầu,
 
Đành thôi nương nhịp bóng nhau
Lặng nhìn thế thái họ trao ân tình
Hoa tàn bì với hoa xinh???!
Thôi quên hết vậy...một mình cùng đêm
 
Đôi khi hữu ý cũng tìm,
Nhưng thôi ngăn lại, để chìm phố khuya...
BĂNG NGUYỆT

Được bạn: vdn 6.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăm năm tình sầu"