BĂNG NGUYỆT

Đoản khúc tháng Bảy

Mười hai tháng tình.... dài hay ngắn
Khi ta ngoảnh mặt với mùa thu
Lòng ta đau nhói từng mùa vắng
Lãng tử quay về..lại chối từ
 
**
 
Ngày chia tay đâu có nhiều mưa lắm
Mà mắt sầu hanh đỏ giọt vắn dài
Mười hai tháng cho cuộc tình thật ngắn
Mà màu kỉ niệm lại khó phai
 
**
 
Đêm nay lại  khơi sầu kỉ niệm
Gĩa từ mùa cũ....ta bước đi
Cuối đường thu sang ngày tẩn liệm
Tang lòng ta tiễn bóng thiên di.......
 
**
 
Từ nay xin cho ta quên được
Bóng người tình đậm quá trong tim
Lau khô mi mắt vui gương lược
Tô hồng má thắm.....sửa áo xiêm...
 
**
 
Người có gặp ta mùa nguyệt bạch
Rũ đôi cánh mệt lã thiên di
Đừng ngụy tạo chi nhiều cốt cách...
Ta quên rồi nhé...cứ thế đi....
BĂNG NGUYỆT

Được bạn: vdn 20.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đoản khúc tháng Bảy"