BĂNG NGUYỆT

Buồn khép lại!

Ta trân trọng những gì mình có được
Mỗi mùa về vẫn cầu phước cho ai
Một cánh én đơn phương lỡ lạc loài
Xuân mộng ước nào còn say lướt khướt
 
Đời vốn buồn ta như thuyền nước ngược
Bốn mùa đau nguyện ước để làm gì?!
Trải hồn mình vào khô khốc tình thi
Để còn biết chút gì vui...một chút!
 
Mệt mỏi rồi em trộn đều thi khúc
Cội mai già cho rực rỡ những hoa
Xuân rồi đó, nắng chan hòa
Buồn khép lại, đón xuân ca mùa mới..!
 
BĂNG NGUYỆT

Được bạn: vdn 20.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn khép lại!"