Hồng Sang

Khi Anh Về

Khi  anh  về  xin  cho  tôi  nhắn  gửi.
Ghé  giùm  thăm  lại  vườn  Bưởi  Biên  Hòa.
Từ  miền  Trung , đến  đó  thật  là  xa.
Phải  đi  trọn  một  ngày  đường  mới  tới...
 
Đường  vào  Nam , dù  xa  xôi  dịu  vợi.
Tình  bạn  bè  mong  anh  hiểu  giùm  cho.
Bao  nhớ  nhung  và  bao  nỗi  âu  lo.
Lúc  khốn  đốn  mới  đo  lòng  bạn  tốt...
 
Tôi  với  anh...tuy  hai  mà  giống  một.
Những  mái  đầu  tóc  đã  điểm  màu  sương.
Hai  chúng  ta  cùng  là  kiếp  tha  hương.
Giờ  ly  biệt...anh  về...tôi  ở  lại...
 
Nghĩ  tới  đây  lòng  tôi  đau  oằn  oại.
Thương  nhớ  Quê  Hương  xa  tít  mù  xa.
Làng  quê  tôi  trong  những  buổi  chiều  tà.
Ngôi  nhà  cũ , có  người  em  tàn  tật...
 
Em  của  tôi  cả  một  đời  chân  thật.
Vui  buồn  cùng  ruộng  lúa  với  đồng  sâu.
Thay  thế  tôi  tưới  nước  mấy  liếp  rau.
Mảnh  vườn  nhỏ...đượm  mùi  thơm  hoa  Bưởi...
 
Anh  hãy  vào  thăm  một  lần  cho  biết.
Làng  tôi  nghèo  nhưng  đượm  thắm  tình  quê.
Tôi  nghĩ  rằng  anh  chẳng  muốn  quay  về.
Bởi  tình  cảm  khiến  lòng  anh  rào  rạc...
 
Vì - Nước  Phước  Long  thật  trong  thật  mát.
Đường  Phước  Long  hạt  cát  nhỏ  dễ  đi...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 20.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khi Anh Về"