Hồng Sang

Làng Tôi

Ai  về  cho  nhắn  đôi  câu.
Hai  bên  phố  nhỏ  ưu  sầu  đìu  hiu.
Làng  tôi  buồn  lắm  những  chiều.
Họp  chợ  thưa  thớt, dân  nghèo  lầm  than.
 
Xa  xa  ở  tận  đầu  làng.
Mái  Đình  xưa  cũ  thời  gian  phai  mầu.
Tôi - ra  đi  đã  bấy  lâu.
Bỏ  quên  đồng  ruộng  ao  sâu  lặng  lờ.
 
Những  mương  nước  chảy  nên  thơ.
Em  tôi  giặt  áo  bên  bờ  mương  trong.
Đường  làng  trưa  nắng  ánh  hồng.
Con  chim  Sáo  nhỏ  vẩy  cong  đuôi  chào.
 
Trước  nhà - bên  cạnh  bờ  ao.
Có  đàn  vịt  trắng  phau  phau  tìm  mồi.
Góc  vườn  có  giậu  mồng  tơi.
Bên  hiên  chiếc  võng , Mẹ  ngồi  ru  con.
 
Nhớ  quê...lòng  nhớ  héo  hon.
Thời  gian  trôi  mãi...hao  mòn  xác  thân...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 18.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Làng Tôi"