Hồng Sang

Nhạt Nắng Quê Xưa (2)


Vắng  tôi  đồng  ruộng  có  buồn ?
Mỗi  ngày  hai  buổi  thân  thương  đi-về.
Tan  học  cầm  gói  thuốc  rê.
Tay  xách  ấm  nước  cận  kề  mo  cơm.
 
Cánh  đồng  lúa  chín  vàng  ươm.
Ông  tôi  đang  cúi  lom  khom  tìm  gì.
Nước  đầy  tôm  cá  thiếu  chi.
Cá  Tràu  cá  Đối  vương  kì  vẫy  đuôi.
 
Bắt  lên  đốt  lửa  nướng  trui.
Ăn  với  cơm  vắt  ngon  ôi...quá  chừng.
Nước  trà  nửa  bát  lưng  lưng.
Thuốc  rê  phà  khói  nhịp  chân  rung  đùi.
 
Ông  tôi  tuổi  đã  bảy  mươi.
Mà  trông  tráng  kiện  da  mồi  tóc  sương.
Bỏ  quê - trong  một  chiều  buồn.
Tôi  lên  thành  thị  mà  thương  ông  mình.
 
Xa  rồi...đám  lúa  bờ  kinh.
Những  chiều  nhạt  nắng  một  mình  ông  tôi.
Quấn  thuốc  rê , ngó  nhìn  trời.
Nhớ  cô  cháu  gái...xa  xôi  thị  thành...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 3.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhạt Nắng Quê Xưa (2)"