BĂNG NGUYỆT

Nguyệt Ảo

Những ngày xa anh có trong tĩnh lặng
Mà nhớ về khuyết nửa một vầng trăng
Tên em nào phải hằng tha thiết
Trần thế ví von..ấy...mà rằng...
 
Họ Nguyễn nước Nam vốn rất nhiều
Trai Văn gái Thị rõ nhiều nhiêu.
Nhìn trăng hình dạng bao sắc thái
Hoà mộng đêm thâu ,thi yêu kiều.
 
Trăng ở quê mình trăng sáng nhất
Mượt mà như thiếu nữ vừa xuân
Cao nguyên tít tắp đời chơn chất
Thi ngữ dệt lên...chút bâng khuâng
 
Một lần gặp gỡ nơi hương quốc
Thèn thẹn nhìn thôi chẳng nói gì
Ánh trăng tàn đêm nay đi khuất
Lòng ai cũng tựa cánh thiên di
 
Còn có tương giao? Tri bất biến
Thi khúc giang thi dạ nguyệt hời....

Được bạn: vdn 7.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nguyệt Ảo"