Hồng Sang

Mẹ Tôi

Nhớ  lúc  xưa  còn  nơi  quê  cũ.
Chiều  cuối  tuần  Mẹ  ra  cổng  chờ  con.
Đôi  chân  già  lê  đôi  guốc  đã  mòn.
Tay  che  mắt  nheo  nheo  mà  chờ  đợi...
 
Rồi  gặp  Mẹ  xe  con  mau  thắng  vội.
Cười  ôn  hòa  miệng  khẻ  gọi  "Dì  Tư"
"Có  khoẽ  không  đứng  đó  mà  cười?"
Bà  mũm  mĩm  tươi  cười  rằng " rất  khoẽ "...
 
Và  hỏi  lại " Con  mua  gì  nhiều  thế?"
"Nặng  lắm  không , để  Mẹ  giúp  cho  con"
Hai  Mẹ  con  cưới  nói  rất  là  giòn.
Giây  phút  ấy  giờ  đây  còn  đâu  nữa...
 
Mẹ  đi  rồi...đi  xa  con  mãi  mãi.
Để  hồn  con  mòn  mỏi  lúc  chiều  buông.
Mỗi  khi  con  nhớ  đến  Mẹ  hiền.
Chỉ  còn  cách  tìm  nhau  qua  giấc  mộng...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 4.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Tôi"