Hồng Sang

Mùa Hè Đỏ Lửa. 1972


Cha  tôi  đau  nặng  liệt  giường.
Ì  đùng  tiếng  súng  ngoài  nương  vọng  vào.
Dân  làng  hớt  hãi  lao  xao.
Làm  cho  xóm  nhỏ  thêm  màu  tang  thương.
 
Chiếc  lá  còn  đọng  cành  sương.
Phải  chăng  nước  mắt  xót  thương  dân  lành.
Chiến  tranh  ơi  hỡi  chiến  tranh.
Sao  lại  nỡ  đành  cướp  mất  em  tôi.
 
Em  tôi  chết  hôm  tháng  rồi.
Vào  ngày  tảo  mộ  cũng  thời  Thanh  Minh.
Quả  pháo  thật  quá  vô  tình.
Rơi  ngay  giữa  chợ , rung  rinh  đất  trời.
 
Người  sống , hồn  phách  chơi  vơi.
Người  chết , tan  nát  rã  rời  thịt  xương.
Cha  tôi  ngả  bịnh  liệt  giường.
Vừa  oán , vừa  hận , vừa  thương  con  mình.
 
Chấp  tay  kêu  thấu  trời  xanh.
Mong  ông  thương  xót  mà  nhìn  xuống  coi.
Quan  tài  được  xếp  hàng  đôi.
Hơn  hai  mươi  cái , nằm  phơi  trưa  hè.
 
Ve  sầu  chưa  dứt  tiếng  ve.
Thế  là  họ  lại  lăm  le  tìm  về.
Cha  tôi  ủ  dột  ê  chề.
Giục  Mẹ  lìa  bỏ  làng  quê  lên  thành.
 
Mẹ  tôi  nức  nỡ  dỗ  dành.
Đi  thì  đi  hết  không  đành  bỏ  Cha.
Cha  bảo  rằng :" tôi  đã  già !"
Không  muốn  vướng  bận  Bà  và  con  thơ.
 
"Bà  ơi !  Chớ  có  chần  chờ "
"Đạn  vô  tình  lắm...không  ngờ  được  đâu !"
Mẹ  tôi  lã  chã  dòng  châu.
Ra  đi  còn  ngại  cái  bầu  của  Sang.
 
Cảm  thương  con  gái  có  mang.
Vậy  mà  nó  phải  lo  toan  mọi  bề.
Cha -Con , ở  lại  làng  quê.
Mẹ  tôi  dìu  dắt  trẻ  về  thành  đô...
 
Tử  Thủ.
 
Các  em  theo  Mẹ  đi  rồi.
Còn  tôi  ở  lại  đành  thôi  giữ  đồn.
Đêm  về  buông  phủ  làng  thôn.
Tôi  ngồi  nghĩ  lại...hết  hồn  ai  ơi !
 
Mới  hai  mươi  mấy  tuổi  đời.
Mà  tôi  phải  chịu  liên  hồi  đắng  cay.
"Chiến  sĩ "   "Tử  thủ "  đêm  dài. 
Cùng  vị  " Tư  Lệnh"  nằm  ngay  trên  giường. 
 
Căn  phòng  nghi  ngút  mùi  hương.
Của  thằng  "Lính  trẻ"  "tử  thương"  tháng  rồi.
Đứa  bé  trong  bụng  loi  nhoi.
Nhắc  tôi  nhớ  lại  chiều  rồi , chưa  cơm.
 
Đêm  nay " Trấn  thủ  lưu  đồn"
Một  già - một  trẻ - một  hồn...lãng  du...
 
Hồng Sang

Được bạn: vdn 4.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa Hè Đỏ Lửa. 1972"