Hồng Sang

Còn Mãi

  chân  qua  vạn  nẻo  đường.
Thị  thành  hoang  vắng  phố  phường  quạnh  hiu.
Hồng  trần  bám  nhạt  bờ  rêu.
Sang  ngang  gặp  gió  xoay  chiều  đớn  đau.
Còn  xa  lìa  chốn  chôn  nhau.
Mãi  chưa  dứt  khoát  niềm  đau  nỗi  buồn.
Giọt  lệ  khóc  kiếp  tha  hương.
Buồn  nghe  cuồn  cuộn  trong  hồn  sóng  xao.
Không  gian  u  uất  một  màu.
Tên  Quê  Hương  gọi...nghe  đau  đớn  lòng...
 
= Hồng Sang =

Được bạn: vdn 25.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Còn Mãi"