Hồng Sang

Hoang Vu

Ta  buồn  như  cây  sầu  đông.
Làm  sao  ngăn  được  nỗi  lòng  ta  đau.
Đêm  nay  gió  thét  mưa  gào.
Vầng  trăng  ẩn  trốn  nơi  nào  trăng  ơi !
 
Ngồi  buồn  đếm  giọt  mưa  rơi.
Mưa  ướt  núi  đồi , ướt  cả  hồn  ta.
Mười  năm...mười  mấy  năm...và...
Bao  nhiêu  năm  nữa...cho  ta  ngậm  ngùi...
 
Mưa  rơi...từng  giọt  mưa  rơi.
Làm  tan  nát  cả  lòng  người  tha  hương...
 

Được bạn: HB 21.05.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoang Vu"