Hồng Sang

TA VỀ


Ta  về  để  nhớ  ngày  đi.
Ta  về  lắng  đọng  xuân  thì  đã  qua.
Đường  đi  đường  đã  quá  xa.
Ta  về  lắng  đọng  phong  ba  đời  buồn.
 
Hồn  ru  nhè  nhẹ  hồi  chuông.
Ta  về  đứng  giữa  sân  trường  áo  bay.
Sầu  thơ  cao  vút  ngọn  cây.
Ta  về  tìm  chút  ngất  ngây  muộn  màng.
 
Dẫu  còn  ai  đó  trông  sang.
Dáng  ngây  thơ  đã  bàng  hòang  buổi  xưa.
Ta  về  hứng  với  giọt  mưa.
Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày.
 
Tay  khô  nhận  chén  đắng  cay.
Ta  về  nửa  tỉnh  nửa  say  nói  cười.
Ta  về  vẽ  tuổi  đôi  mươi.
Màu  son  phai  nhạt  khung  trời  rong  rêu.
 
Khăn  xưa  đã  nát  đường  thêu.
Đèn  hiu  hắt  bóng  loang  khêu  ngọn  tàn.
Ta  về  mỏi  gót  lang  thang.
Lòng  ta  tan  nát....giữa  ngàn...cười  vui... 


 

Được bạn: HB 21.05.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TA VỀ"