Hồng Sang

Mây Giạt Trời Xa


Chị  đi  như  áng  mây  trời.
Các  em  ở  lại  một  đời  nhớ  mong.
Xa  chị  các  em  buồn  không?
Có  buồn  có  nhớ  ngắm  trông  mây  trời.
 
Đời  chị  đau  khổ  nhiều  rồi.
Kể  từ  cất  bước  xa  rời  Quê  Hương.
Nỗi  đau  chín  khúc  đoạn  trường.
Một  thân  lưu  lạc  tha  phương  xứ  người.
 
Nhận  được  tin  Mẹ  qua  đời.
Chị  về  không  kịp  rụng  rời  tâm  can.
Lệ  tuôn  lã  chã  đôi  hàng.
Công  ơn  dưỡng  dục  cưu  mang  thân  này.
 
Chưa  hề  đền  đáp  một  mai.
Mẹ  vội  lìa  bỏ  một  bầy  con  thơ.
Quê  nhà...em  mỏi  mắt  chờ.
Quê  người...phiêu  bạt...chị  mơ  ngày  về...
 
= Hồng Sang =

Được bạn: vdn 4.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mây Giạt Trời Xa"