Hồng Sang

TRỞ VỀ (1)


Sáu  năm  trở  lại  quê  xưa.
Vẫn  là  cảnh  cũ  làng  thưa  đượm  buồn.
Mẹ  già  phơi  lúa  ngoài  nương.
Đường  xưa  lối  cũ  vấn  vương  nỗi  sầu.
 
Ô  kìa ! Những  cọng  tàu  cau.
Mẹ  ngồi  Mẹ  tước  năm  nào  đến  nay.
Nhìn  Mẹ  tóc  trắng  bay  bay.
Hoa  cau  rơi  rụng  xuống  vai  Mẹ  gầy.
 
Lòng  con  chua  xót  từng  giây.
Mẹ  ơi !  Tháng  rộng  năm  dài  nhớ  thương.
Con  còn  trôi  giạt  muôn  phương.
Để  Mẹ  ngồi  đợi  nhớ  thương  mỏi  mòn.
 
Còn  non  nước , còn  Quê  Hương.
Còn  hoa  cau  rụng...còn  thương  Mẹ  già...
 
 
= TRỞ  VỀ (2) =
 
Ba  năm  sau , con  trở  về.
Chín  năm  biền  biệt  lê  thê  kéo  dài.
Mẹ  đà  nhắm  mắt  xuôi  tay.
Hoa  cau  rơi  rụng  đêm  ngày  phất  phơ.
 
Tàu  cau  nằm  đó  đợi  chờ.
Không  còn  người  tước  ngẫn  ngơ  gợi  buồn.
Vắng  người  phơi  lúa  ngoài  nương.
Để  cho  nỗi  nhớ  niềm  thương  dâng  trào.
 
Hoa  cau  rụng , rụng  tàu  cau.
Con  thương  nhớ  Mẹ...nghẹn  ngào  tâm  tư...
 
= Hồng Sang =

Được bạn: vdn 4.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TRỞ VỀ (1)"