Hồng Sang

LỖI HẸN


Hôm  nao  cạn  chén  quan  hà.
Chia  tay  giã  biệt  quê  nhà  xa  xăm.
Tưởng  là  đi  một  đôi  năm.
Nào  dè  chim  cá  bóng  tăm  mịt  mờ.
 
Mẹ  già  mỏi mắt  đợi  chờ.
Vào  ra  trông  ngóng  từng  giờ  tin  con.
Tháng  ngày  lòng  Mẹ  héo  hon.
Lần  tay  tính  lại  đã  tròn  năm  năm.
 
"Hình  như  Mẹ  nhớ  không  nhầm "
"Ra  đi  con  hẹn  một  năm  con  về "
Hoa  Trang  trong  chậu  ủ  ê.
Chắc  là  cũng  muốn  con  về  thăm  hoa.
 
Vườn  cà  luống  cải  sau  nhà.
Cũng  mong  cũng  đợi  người  xa  mau  về.
"Con  đi  có  nhớ  làng  quê?"
Mẹ  già  ngồi  đợi  bên  lề  quạnh  hiu...
 
= Hồng Sang =

Được bạn: vdn 4.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LỖI HẸN"