Hồng Sang

Hoang Vắng


Ta  còn  gì  nữa  mà  đau.
Ta  còn  gì  nữa  má  đào  ngày  xưa.
Đêm  nay  nhìn  ánh  sao  thưa.
Ngồi  nghe  buồn  đọng  âm  dung  nhan.
Đời  ta  là  gió , mây  ngàn.
Đời  ta  phiêu  bạt  lang  thang  không  về.
Bỏ  đàn  em  dại  chiều  quê.
Quên  lời  Mẹ  dặn  bên  lề  năm  xưa.
Đã  là  người  của  gió  mưa.
Thì  thôi  đành  vậy...cho  vừa  xót  xa...
 
= Hồng Sang =

Được bạn: vdn 4.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoang Vắng"