Băng Nguyệt

Tình trăng và thơ III


"Trăng vẫn buồn..còn đó sắc hoa mua"
Thuở mười sáu em mới vừa biết thẹn
Lần đầu tiên của một ngày hò hẹn
Vầng trăng treo bẽn lẽn dấu mặt cười.


Rừng mua tím như mắt nguời em gái
Tóc dài bay ai nhắn gửi u hoài
Mấy muơi năm có những cái đổi thay
Chỉ tình xưa và những ngày đầu ấy..


Vẫn nguyên in, vẫn dấu yêu, vẫn ...vậy.
Có bao giờ anh nghe thấy lời em
Như ánh trăng kia thức bên thềm.
Dòng thi ngắn bao nổi niềm chất chứa.


Vườn bây giờ không còn hoa mua nữa
Phố cũng đổi thay hoang cảnh lâu rồi
Vui buồn chẳng ai chờ đợi.
Như vầng nguyệt khuyết..lẻ loi!
Bn

Được bạn: HB 12.04.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình trăng và thơ III"