Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thu nhớ

Xin thu chút nắng
Xin thu chút mây
Chợt sương bay trắng
Chợt áo trắng bay .
Chợt trời biển động
Một chiều xa xăm
Áo xưa thành mộng
Mộng buồn trăm năm …
Tìm thu trong nắng
Tìm thu trong mây
Bờ môi ngọt đắng
Run rẩy tay gầy .
Lời ru đã tắt
Thả gió bềnh bồng
Lệ tan vào mắt
Lệ hòa hư không .
Em lìa phố nhỏ
Gọi nắng lên vai
Ta chia giọt nhớ
Gọi mây cuối ngày …
Trả thu chút nắng
Trả thu chút mây
Con đường lạnh vắng
Tình đầu mưa bay .
Một mình cuối phố
Tình hỏi còn không ?
Nụ hồng bỗng vỡ
Hương nồng mênh mông …
Hà Tiên 1997
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu nhớ"