Thanh Trắc Nguyễn Văn

Yêu và xa

Một người tiễn một người đi
Một vầng trăng lệ chia ly một người .
Xa xôi cũng đã xa rồi
Xa lòng,xa mặt sao lời cũng xa ?
Lá vàng vàng nát phong ba
Mùa xuân về lại,người xa không về .
Cầm tay còn nửa câu thề
Nửa lang thang nhớ,nửa lê thê buồn .
Chưa thương chớ nói lời thương
Chưa xa chớ để đôi đường chia xa .
Cô đơn gió lạnh gian nhà
Nhai cơm cơm hẩm,nhắp trà trà thiu .
Trăm lần vẫn nói không yêu
Một lần xa vắng trăm chiều ngẩn ngơ .
Câu yêu nông nổi dại khờ
Câu xa lặn hụp bến bờ thương đau .
Lá trầu chẳng thắm duyên cau
Xuống đò đò đắm,qua cầu cầu trôi .
Đã yêu yêu chỉ một lời
Chẳng yêu dẫu sống trọn đời : không yêu !
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Yêu và xa"