Thanh Trắc Nguyễn Văn

Vẫn còn đây

Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E
Vẫn còn đây
Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái" !
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây .
Vẫn còn đây
Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng .
Vẫn còn đây
Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím !
Những chiếc nơ xanh,trắng,vàng,đỏ,tím
Vẫn lúc lắc bay,ngúng nguẩy trong chiều …
Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vẫn còn đây"