Thanh Trắc Nguyễn Văn

Suối Tiên

Suối Tiên
Lội suối tìm tiên
Ngờ đâu mây chạm xuống miền chiêm bao
Ngỡ ngàng
Giọt nắng hanh hao
Có con bướm trắng mơ vào thiên thai .
Ta tìm ai ?
Em tìm ai ?
Còn chăng là chút lạc loài tháng năm .
Lá rơi
Rơi lá âm thầm
Thò tay vớt lá
Vớt nhầm mắt em !
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Suối Tiên"