Nhạc Sĩ:
Văn Cao
Trình Bày:
Tam ca áo trắng
Làng Tôi

Tân Nhạc - Quê Hương
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui đồng quê yêu dấu bóng cau với con thuyền, một giòng sông .
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn .
Đường ngập bao xương máu tơi bời , đồng không nhà trống tan hoang .
Chiều khi giặc Pháp qua, chiều vắng tiếng chuông ngân , phá tan nhà thờ xưa .
Làng tôi theo đoàn quân du kích, cướp ngay súng quân thù trả thù xưa .
Bao căm hờn từ xa quê nhà, rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa .
Từ xa quê trông lớp cây già , làng quê còn thấy buồn đau .
Ngày diệt quân Pháp tan, là lúc tiếng chuông ngân, tiếng chuông nhà thờ rung .
Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng, đánh tan lũ quân thù về làng xưa .
Dân tưng bừng chặt tre phá cầu, cùng lập chiến lũy đào hào sâu .
Giặc chưa tan chiến đấu không thôi , đồng quê chờ đón ngày mai .

Nguồn: Trang
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Làng Tôi"