Nhạc Sĩ:
Ngoại Quốc
Trình Bày:
Ưng Hoàng Phúc
Tôi không tin

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Lời Việt : Quang Huy
Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đợi
Nắng ấm nơi người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió nơi này .
Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi ...
...Đã thế nay tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai .
Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối em đã chon,
Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi
Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời,
Nắng ấm cho mình em thật sao ? nơi này gió nưa hoài .
Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay,
Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng ,
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
Biết nói sao đây tình em đã qua .
Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa
Người về một phương biết đến khi nào gặp lại
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi ,
Tình đành dở dang thôi .

Nguồn: mickey
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tôi không tin"