Nhạc Sĩ:
Không rõ
Trình Bày:
Không rõ
Gốc nho và nhánh

Thánh ca - Tình yêu
1.
Cha là gốc nho
Con là chiếc nhánh tươi đẹp
Trái hoa đượm thắm hương dịu êm
Cha là gốc nho
Con nguyện gắn bó bên Ngài
Kết liên bền chắc nơi thân Ngài
ĐK :
Nguyện Danh Chúa được hiển vinh
Đời con đây nguyện kết liên
Vào thân Chúa lòng luôn vững tin
Nguồn ơn phước sức sống luôn tràn dâng
2.
Cha là gốc nho
Trong Ngài sức sống dâng tràn
Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con
Cha là gốc nho
Con là chiếc nhánh tươi đẹp
Kết liên bền chắc nơi thân Ngài
3.
Dâng đời sống con
Đem nhiều kết quả cho Ngài
Nắng mưa nguyện ở bên cạnh Cha
Đơm chồi nở hoa
Mang tình Chúa đến cho đời
Kết liên nguồn phước cho muôn người

Nguồn: mickey
Người đăng: mickey
Ghi lời: Nguyenthoai
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Gốc nho và nhánh"