Lá chờ rơi

THOẢI MÁI


(thân đáp lời "Ê sắc")

Cuộc đời "ê sắc" vậy mà hay
Tối được đi hoang sáng ngủ ngày
Trưa trật trưa trờ chưa muốn dậy
Chuông reo chuông réo hãy còn ngây
Lắm khi bụng đói ăn mì gói
Nhiều lúc bạn kêu nhậu thịt cầy
Em có em không trời đất biết
Thiên đường địa ngục cũng vào đây!
 


 

Được bạn: HB 08.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THOẢI MÁI"