Đuyên Hồng

Hoài Niệm


Mây hoang đưa nắng qua thềm
Miếng trầu cánh phượng ai têm khô rồi…
Con đường ngõ vắng nhà tôi
Bước chân hoang lẻ đóm rơi ngập vườn….
Nghe như từng trận mưa tuôn
Đường trơn não ruột khúc buồn chia ly…
Đầu đường cái giếng em về
Xưa hoa gạo đỏ lập loè cả thôn…
Bận gì một thúng xôi ngon
Mà sao nỡ để trăng non một mình...
Ầu ơi... vọng tiếng ru tình
Trăng phơi trắng cả sân đình, ao sen....

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:09/11/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoài Niệm"