Đuyên Hồng

Ngày chị theo chồng


Đón dâu! Xe đợi ngoài kia
Chi tôi lộng lẫy đi về nhà nao
Giọt buồn ướt phấn má đào
Chi vui lên nhé em chào chị đây


Công cha nghĩa mẹ bao ngày
Tình em tình chị dứt day nỗi lòng
Cười đi cho rạng má hồng
Gặng vui để khỏi rầu lòng Mẹ, Em


Miếng trầu cánh phượng đã têm
Cau vôi đã quyện nên duyên một đời
Chị đi sương gió xứ người
Khóc cười xin ngậm một lời chia ly


Xe hoa đang đợi chị đi
Bà con lối phố nhìn kìa chị ơi
Mẹ cha hai họ dặn rồi
Mỉm cười sa lệ chị tôi theo chồng

Được bạn: HB - 26.10.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày chị theo chồng"