Đuyên Hồng

ĐÊM THU


Chàng xem! Ngoài xa lá rơi đầy
Biết không hương nồng men thu say
Thấy chăng võ vàng trăng thu gầy
Chàng ơi đêm nay chàng về đây…Hư hao thoáng buồn trên mi này
Uớc ao giọt buồn ướt mắt cay
Chàng đâu cho lòng ta theo chàng
Khát khao cùng chàng làm chim bayĐêm thu bên song mong chàng về
Nhìn sao đầy trời rơi ngoài kia
Từng ngôi sao băng, chàng ơi kìa
Ngôi nào tìm em? Chàng có nghe!Đêm thu mờ sương buồn vương tơ
Mây thu hững hờ trôi dật dờ
Gió hoang lững lờ thổi vu vơ
Tình lang! Em chờ đêm nhạt mờ… 


 

Được bạn: HB - 23.10.2006 9:07:26 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐÊM THU"