Đuyên Hồng

Thả Thơ


Bẻ đôi vần thơ tôi thả theo nỗi nhớ
Về bến xưa làm khách đợi đò sang
Con nước lớn con nước ròng muôn thuở
Có nhớ chăng một câu hẹn lỡ làng


Nửa vần thơ cong lòng chờ đợi
Hết nhớ rồi mong theo nước thủy triều
Nửa vần thơ kia sạt mình bồi lở
Biết khi nào gặp lại người yêu


Vẫn bến cũ con đò khuya sớm
Đôi bờ sang lầm lũi gió mưa
Nặng miệt vườn trái đầu mùa dâng quả
Những cầu tre cầu khỉ nối bờ qua


Dòng sông ấy không còn người xưa nữa
Bao thuyền ghe vẫn tấp nập qua bờ
Em đã trôi về miền quá khứ
Ta kiếm gì chút ký ức vu vơ


Đã không trọn giấc mơ người hỡi
Giữ làm chi một nửa tứ thơ rơi
Nên câu xưa ta bẻ đôi đem thả
Nửa mong chờ về chốn biển khơi


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thả Thơ"