ĐUYÊN HỒNG

Trăng Quê


Ta từ thành phố về Quê
Ô hay! Trăng cũng theo về cùng ta
Trăng nằm vắt ngọn cây đa
Cũng vàng như thưở em là mười lăm…


Vườn đêm trăng ghé vào thăm
Rải vàng cả những ao chuôm quanh nhà
Triền đê rộn rã tiếng ca
Trăng treo đèn để trẻ thơ vui đùa


Ta về tìm đến bến đò
Trăng lăn tăn gợn bờ xa ánh vàng
Những cô đội ánh trăng sang
Những chàng bắt bóng trăng vàng thả duyên


Sông xưa trăng sáng đợi thuyền
Buồm căng dăm lá trôi miền mộng mơ
Hò vang đôi giọng trên bờ
Nam thanh nữ tú tìm về với nhau


Ta lên thành phố. Trăng đâu!?
Nửa đêm mất điện Trăng vào ghẹo ta…


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng Quê"