Đuyên Hồng

Cơn Lũ

Chẳng thể nhìn nhau người hỡi
Ta về hóa trận mưa bay
Dập tắt nhớ thương ngày ấy
Ngâm lòng trong vũng tình say
Thương nhớ gửi về bên đấy
Tương tư gối trọn đêm này
Dìm lòng chặn cơn cuồng nộ
Ước mong thành cánh hạc bay…
Biếng ngủ mắt cay môi khát
Tứ thơ chất ngất sầu vây
Mai rồi ai đi đường ấy
Mộng tròn nốt giấc đêm nay…
Ngày mai những lời chưa nói
Quên đi gói trọn trong lòng
Đóng băng tình nồng một thuở
Mộng vàng thả hết bến sông…
Cần chi nói lời vĩnh biệt
Mưa ơi xin quét sạch lòng
Xin tình như cơn lũ ấy
Tràn bờ cuốn chảy băng băng….

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:01/10/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cơn Lũ"