Đuyên Hồng

Duyên Thơ


Bạn văn âu gặp cũng là duyên
Lọ phải tình lang nào vợ hiền
Ngày kiếm dăm vần hao dạ ngóng
Đêm tìm bảy chữ cạn lòng riêng
Tứ thơ đau đáu nghiêng ngòi bút
Âm vận rầu rầu cháy mặt nghiên
Kiếp trước gặp đâu mà cứ ngỡ
Bướm hoa mơ mộng thưở bình yên…

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Duyên Thơ"