Đuyên Hồng

Nói Với Em

Tìm chi em
Giữa đống lá vàng nhợt nhạt
Xác chiếc lá xanh…
Kiếm chi em
Giữa sầu đau buồn tủi
Tìm được gí
Chút hy vọng mong manh…
Lá đã hết xanh
Tình thôi không đượm
Hạnh phúc nào
Sót trên cuống đớn đau…
Âu sầu rồi sẽ qua
Yêu thương một ngày cũng hết
Mộng mơ một thời thuê dệt
Cứ để ngủ yên…
Nụ hôn xưa đã xanh rờn
Rêu phong phủ kín
Xa rồi
Xin đừng bịn rịn
Tiếc nhớ chi
Lời cũ gió bay rồi…

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:04/09/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nói Với Em"