Đuyên Hồng

Vu Vơ Mưa

Mưa rơi…
Hay lòng anh
Rơi…
Tả tơi trên mái ngói
Tiếng mưa rơi
Hay
Lòng anh nói…
Lời tạ từ giữa đêm
Mưa…
Ngấm vào lòng anh
Nỗi nhớ
Mưa
Đầy lòng anh
Bao trầm tư
Vô cớ..
Mưa đổ
Ngập hoang vu…
Em đâu giờ!?
Có nghe tiếng mưa
Trăn trở
Biết còn nhớ
Một lời hứa
Dưới mưa….
Mưa vu vơ…
Mưa buồn vô cớ…
Bong bóng rơi
Bong bóng vỡ…
Chuyện chúng mình
Như một thoáng mưa thôi….!

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:04/09/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vu Vơ Mưa"