Đuyên Hồng

Cuối Tháng Bảy


Tháng bảy hết rồi, chủ nhật trôi
Anh ngồi nhung nhớ nắng vàng rơi
Mà mây xúm xít trên xa tít
Như những nỗi buồn biếng rong chơi…
Anh chợt nhìn sang mấy khóm hồng
Ồ hay! Nụ mới đã đâm bông
Giọt mưa nào đọng trên cánh mỏng
Cho cánh bâng khuâng, nở ngập ngừng…
Nhà bên có kẻ chắc nhớ mong
Cất tiếng ca hoang thật não lòng
Để gió nơi nào như cũng hiểu
Thỉnh thoảng rung cây rụng lá vàng…

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:14/08/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cuối Tháng Bảy"