Đuyên Hồng

Vì Yêu


Gió hôn lên trời
Một nụ hôn
Cuống quít
Thế là thành
Bão say!
Biển thương bờ
Nhường ấy
Bao đời rồi vẫn ôm ấp mơn man
Vì nhớ bờ
Nên rồi biển động
Để đất nghe tiếng lòng biển thở than…
Nước yêu sông là vậy
Cứ mỗi khi tình yêu nồng cháy
Lại hả hê đổ thác trắng trời!
Trăng và sao thủy chung dường ấy
Từ bao đời cùng lấp lánh bên nhau
Có phải vì những đêm ghen tức tưởi
Nên Hạ tuần trăng bỏ đi đâu?

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:14/08/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vì Yêu"