Đuyên Hồng

Thắp Nụ Cười


Em đang nói lời ly biệt
Sao mà thống thiết buồn đau
Khô hồn tình em vắt kiệt
Em thương em tiếc tình đầu…
Em đau cây xơ xác lá
Em rầu mây xám màu đen
Trời thương làm mưa tầm tã
Buồn thiu đêm đợi thắp đèn…
Em đau quặn lòng anh xót
Tàn chi bão tố cánh Hoa
Sao trời không làm mưa ngọt
Thay cho lệ mặn ướt nhòa…
Em đong lòng gì đây nữa
Chuyện xưa như mưa qua đường
Buồn làm thêm chi cánh vữa
Hoa tàn nhưng nụ còn hương…
Em ơi! Xin đừng nức nở
Sầu tuôn đẫm lệ lòng anh
Trời ngâu đừng rầu thêm nữa
Góc trời riêng đợi bình minh…
Em ơi! Mây lành bên lối
Nhớ người mây sang đón chơi
Em ơi! Mây lành đã tới
Hé môi xin thắp nụ cười!

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:13/07/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thắp Nụ Cười"