Đuyên Hồng

Trăng Già


Nhìn trăng già
Ngỡ trăng non
Cánh liềm mắc võng
Dáng còn thơ ngây…
Trăng xa
Hao khuyết trăng gầy
Để thương để nhớ
Cho mây vật vờ…
Tình câm
Vẫn đẹp như mơ
Sao trăng sáng thế
Chẳng mờ đâu trăng…
Trăng đừng tưởng
Biển là vàng
Đấy là ánh của
Trăng mang xuống mà…
Bãi san hô
Ánh trăng sa
Tưởng là biển cạn
Nên nhòa lệ đau…
Nông sâu
Biển biết mình sâu
Thương yêu nhớ nhé
Đừng rầu
Hỡi trăng…

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:15/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng Già"