Đuyên Hồng

Trưa Hè

Cây im
Gió ngủ trưa rồi
Cút côi gà mẹ
Tìm mồi siêng năng…
Con gà trống
Chạy lăng xăng
Kiếm vài hạt thóc
Cưa nàng gà tơ…
Bóng cây
Giọt nắng giăng tơ
Lưa thưa dâm bụt
Đỏ bờ dậu tươi…
Cá thèm bong bóng
Đớp hơi
Cô em gánh nước
Giếng khơi
Buông gàu
Ngoài vườn
Xanh thắm lá trầu
Sân sau rụng trắng
Hoa cau đầu mùa…

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:15/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trưa Hè"