Nguyễn Trãi

Đào Hoa

Một đóa hoa đào khéo tốt tươi
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười
Đông phong ắt có tình chăng nữa
Kín tiễn mùi hươngdễ động người
....
Khí hồng quân hãy sá tài qua
Chớ phụ xuân này chớ phụ hoa
Hoa có ý thì xuân có ý
Đâu đâu cũng một khí dương hoà
__________________________
Đông phong: gió phương đông, tức là gió xuân
Tiễn mùi hương: ngát mùi hương
Dễ: dễ dàng
Hai câu "Đông phong ...Kín tiễn ..." : chắc chúa xuân có tình ý gì chăng nên đưa hương để động lòng người
Sá tài qua: không bỏ qua được
Khí dương hòa: khí ấm áp mùa xuân
__________________________
Với phương pháp kín đáo, bóng gió của thơ xưa, bài ĐÀO HOA của Nguyễn Trãi là bài thơ tỏ tình hết sức nồng nàn tha thiết.
G.S HOÀNG NHƯ MAI
Thơ Một Thời - Thơ Tình Yêu 1989

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:12/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đào Hoa"