Đuyên Hồng

Thăm Phố

Sáng ra đi thăm phố
Có người đang mong chờ!
Người đi
Không hẹn trước
Người ngồi
Ngơ ngẩn thơ....
Phố cũ ngày hoang vắng
Chờ ai
Ai vẫn chờ...
Bâng khuâng
Lòng khắc khoải
Nhớ!
Một người trong mơ...!

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:09/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thăm Phố"