Đuyên Hồng

Thăm Quê


Vui buồn lại ghé thăm quê
Qua con đò cũ quay về tuổi thơ
Cánh đồng xanh nắng trắng mưa
Tuổi thơ bắt ốc mò cua một mình…
Ta về thăm lại mái đình
Cây đa thuở ấy lá cành sum sê
Rễ non phủ kín rễ già
Thạch Sanh đốn củi làm nhà trú thân…
Qua ao sen cũ tần ngần
Thương người bạn ấy tảo tần nắng mưa
Cỏ non xanh cả giấc mơ
Bóng chiều phủ khói lưa thưa mái nhà..
Rong chơi những buổi chiều hè
Thả diều nghe tiếng sáo về vi vu
Thoảng trong lất phất sương mù
Bóng người thôn nữ ngày mùa hong rơm…

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thăm Quê"