Bùi Giáng

Anh Và Em Vào Rừng

Vào rừng nhặt củi cùng em
Đói lòng ăn đỡ trái sim, hột chà là
Khát lòng uống suối ngọc ngà
Trưa chói chang nắng suối ngà tắm chơi
Rồi đến lúc nắng chiều trời xế
Củi bó rồi, bệ vệ đưa vai
Nâng lên, lưng thẳng, dặm dài
Xuống rừng kĩu kịt miệt mài về thôn
Em bước trước , bồn chồn ngoảnh lại
Anh đi sau gánh trái vai đau
Nhìn anh nhăn nhó mệt đừ
Ghé vai em bảo hãy nhường cho em
(trích tập thơ Như Sương )

Được bạn: nguyenthoai
Người Đăng:diên vỹ
Ngày:30/05/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh Và Em Vào Rừng"