Đuyên Hồng

Mộng Đoàn ViênXuân sang vẫn thế lối em chờ
Ngõ trúc lạnh lùng mỏi dáng thơ
Năm mới người xưa đà biệt bóng
Mã hồi công đáo khải hoàn chưa? 
 
Người đi sương gió thời oanh liệt
Em bỏ phấn son buổi đông tàn
Đã lấy đợi chờ nuôi hy vong
Con thuyền một bến chẳng quay ngang 
 
Trên đường tứ xứ người mê mải
Chỉ vắng hình xưa, thiếp đợi chàng
Hạ nắng thu buồn đông tê tái
Thương chàng gối lẻ ướt đêm loang
 
Hôm nào hết nhỉ ngày cách biệt 
Trả lại cho em ánh mắt hiền
Phủi áo phong trần ta lại viết 
Những ngày hạnh phúc cuộc đoàn viên…
Jan 26 2021


Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mộng Đoàn Viên"