Sương Anh

Trầm Luân Bể Khổ






Năm nay thế giới điêu tàn
Lũ về bão tới tung hoành khắp nơi
Hết Việt Nam - Úc kêu trời
Cũng bị lũ lụt tơi bời tứ tung

Mỹ nào tránh khỏi họa chung
Zeta ghé đến quậy vùng Louisiana
Cali rừng cháy lan xa
Dân đành di tản cửa nhà bỏ không

Nước Pháp gặp cảnh đau lòng
Thánh đường máu chảy tuôn dòng vì đâu?!
Người ta đi lễ nguyện cầu
Hung đồ xông đến cầm dao chặt đầu

Ba người gục ngã ngay sau
Kẻ ác cắt cổ máu đào tuôn rơi
Bây giờ Đức - Pháp nhiều nơi
Dịch Vũ Hán tái phát trời châu Âu

Khi nào mới hết khổ đau
Hồng ân Chúa - Phật nhiệm mầu độ dân
Mong sao bể khổ trầm luân
Mau mau chấm dứt nghìn lần cầu xin

Mỗi ngày niệm Phật cầu kinh
Nguyện con hồi hướng an bình thế gian

Sương Anh 29.10.2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Trầm Luân Bể Khổ"